Concept Merkrelaties

Een energie boost voor merken en mensen

Sommige merken bruisen, de energie spat er vanaf. Zo’n merk koop je graag, je wilt erbij horen of ervoor werken. Het geheim achter dit merk? Het heeft een authentieke, onderscheidende betekenis, het merk raakt je in je hart. Vanuit die betekenis gaat het merk succesvolle relaties aan met klanten en medewerkers. De kracht van deze merkrelaties laat de merkmotor duurzaam draaien. Resultaat: productiviteit, kwaliteit, betrokkenheid, tevredenheid, loyaliteit, flexibiliteit, vernieuwing, oplossingsgerichtheid, ambassadeurschap en reputatie van het merk verbeteren sterk tot spectaculair.

De kracht van Merkrelatiesh organisatie-energie

De merkmotor genereert energie die onmisbaar is in de stap naar duurzaam succes in de eenentwintigste eeuw. Merkrelaties brengen, door ruimte te geven aan ‘verbinding’ en ‘zelfsturing’, energie terug in het merk waardoor de merkmotor gaat lopen. En klanten en medewerkers echt kunnen bijdragen aan het merk en de rol die het voor hen kan spelen.

De vakgebieden Employer Branding en Employee Engagement bieden goede aanknopingspunten om een begin te maken met het fenomeen van merkrelaties.

gouden-driehoek1Merkrelaties ontstaan in de ervaringen die merken hun klanten en werkgevers geven. Via het begrip merkrelaties komen er vele aspecten van merken en bedrijfsvoering samen en valt de puzzel in elkaar. Merkrelaties beïnvloeden zowel klanttevredenheid als medewerkerbetrokkenheid. Ze zijn daarmee bepalend voor duurzaam succes en de winstgevendheid van een merk. Gevisualiseerd in de Gouden Driehoek.

Vanuit het concept merkrelaties ontstaat er een nieuwe manier van organiseren, een andere wijze waarop je met elkaar omgaat. Zelfsturing ook op de lagere niveaus wordt cruciaal, om klanten en medewerkers te kunnen bedienen en te betrekken. Om in te kunnen spelen op continue veranderende omstandigheden.