Employee Engagement

3 c-s albert heijnZelfbevestiging en zingeving vind je niet in prestaties maar in relaties (Joachim Duyndam)

Niemand wil leven met het idee onbelangrijk of overbodig te zijn. We willen allemaal een authentieke prestatie neerzetten, een persoonlijk verschil maken. In werk, prive, sport, of welk domein dan ook.

Driekwart van de Nederlandse directieleden erkent dat onverschillige, ineffectieve of gefrustreerde werknemers een van de grootste bedreigingen voor een organisatie zijn. Dit leidt tot ongewenst verloop en verlies aan productiviteit en een minimale klanten focus. En legt daarmee een directe en significante druk op zowel klanttevredenheid als de winstgevendheid van een organisatie. Toch neemt slechts een enkeling maatregelen om daar iets aan te doen.

115396_018A

Engagement gaat vooral over wil ik wel ambassadeur zijn voor mijn merk. En ook Engagement van de medewerker wordt bepaald door de ervaringen die medewerkers opdoen. Ervaringen uit het verleden, het heden en de verwachtingen voor de ervaringen in de toekomst zijn de kern waarop betrokkenheid draait. Het managen van die ervaringen via Experience Management is cruciaal voor organisaties die met hun medewerkers meer waarde voor de klant willen creëren.

Zie ook enkele blogs:

Van touch points naar talking points

De 3 B’s van employee engagement

Verdere verbinding leidt tot vervlechting van betekenis, betrokkenheid en duurzaam denken en doen

Veranderende arbeidsverhoudingen

Wakker het vuur aan in uw medewerkers

Bronnen van betrokkenheid