Vakgebieden

Allow and inspire your people to add value for customers and guests. En daar is synergie uit meerdere vakgebieden voor nodig.

'Medewerker enthousiasme' onmisbaar element van marketingplan
‘Medewerker enthousiasme’ onmisbaar element van marketingplan

Experience management voor klanten en medewerkers ofwel Marketing gedreven HR en vise versa, is erop gericht de toegevoegde waarden te vergroten voor en door mensen (klanten – medewerkers – maatschappij). Daarbij nemen we de praktische ervaringen, beleving, van klanten en medewerkers als uitgangspunt.

En maken dan al snel een cross-over tussen verschillende disciplines:

Geef medewerkers richting en autonomie
Geef medewerkers zowel meer richting als meer autonomie

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is participatie van medewerkers binnen de organisatie. En samen met hen een (Agile) proces op gang brengen van continue verbeteringen en gezamenlijke doelstellingen te behalen en iedere dag samen weer wat beter te worden.

Zo krijgen mensen meer invloed op hun eigen werk en werkomgeving, meer autonomie in de wijze waarop zij klanten helpen en adviseren. Een aanpak waarbij de medewerkers betrokkenheid en ambassaderuschap met grote sprongen kan stijgen en de meerwaarde voor klanten en de business snel zichtbaar wordt.